#ประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 7 จังหวัดอุตรดิตถ์

📌วันที่ 26 มิถุนายน 2567
📣 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายเอกสิทธิ์ เสธา นักวิทยาศาสตร์ 5 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 7 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
📑โดยมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
🔶รายงานปริมาณอ้อยและผลิตน้ำตาลทราย โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์และโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ฤดูกาลผลิตปี 2566/2567
🔶การจัดสรรปริมาณอ้อยขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568
🔶การดำเนินงานพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2567

🔶การจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปีงบประมาณ 2568

🎯โดย นางพรทิพย์ ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
Scroll to Top
Skip to content