ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 18 จังหวัดพิษณุโลก

📢📢#ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 18 จังหวัดพิษณุโลก
📌วันที่ 22 มีนาคม 2567
📣 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 18 จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมนารายณ์ ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
📑โดยมีวาระเพื่อทราบ ดังนี้
🔶รายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 ของโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก
🔶รายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทรายทั่วประเทศ ประจำฤดูกาลผลิตปี 2566/2567
🔶รายงานการปิดหีบอ้อยและสถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทรายโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก
🎯โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
Scroll to Top
Skip to content