ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 7 จังหวัดอุตรดิตถ์

📌วันที่ 20 มีนาคม 2567
📣 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิทยาศาสตร์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น เขต 7 จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
📑โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
🔷กำหนดวันปิดหีบอ้อยและผลิตน้ำตาลทราย ของโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์
📑และวาระเพื่อทราบ ดังนี้
🔶รายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 ของโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์
🔶รายงานปริมาณอ้อยและน้ำตาลทรายทั่วประเทศ ประจำฤดูกาลผลิตปี 2566/2567
🎯โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนโรงงานน้ำตาล ผู้แทนชาวไร่อ้อย และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
Scroll to Top
Skip to content