ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
นางวิเชียร คำหอม ปฏิบัติงานที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2
โดยเสนอราคาค่าจ้างอัตราเดือนละ 7,500.00 บาท รวมเป็นเงิน 90,000.00 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

Scroll to Top
Skip to content