ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการเเพทย์ (รถเข็น 2 ชั้น สแตนเลส) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการเเพทย์ (รถเข็น 2 ชั้น สแตนเลส) จำนวน 2 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้เเก่ บริษัท พี พี เคมีคอล แอน โฮลดิ้ง จำกัด
(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000.00 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

Scroll to Top
Skip to content