น้ำนมราชสีห์ (Euphorbia hirta L.)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Euphorbia hirta L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : garden spurge

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : น้ำนมราชสีห์

ประเภท/ชีพจักร  :  ไม้ล้มลุก/ปีเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา          

วัชพืชประเภทใบกว้าง ไม้ล้มลุก อายุปีเดียว อาจสูงได้ถึง 50 ซม. ส่วนต่างๆ มีน้ำยางสีขาว ลำต้นมีสีเขียวอมแดงหรือน้ำตาล มีขนหยาบยาว หูใบรูปสามเหลี่ยม ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามในระนาบเดียวกัน รูปรี รูปไข่ หรือรูปขอบขนาน เบี้ยว ปลายใบแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบมีขนกระจายทั้งสองด้าน เส้นโคนใบ 3 เส้น เส้นแขนงใบ 3-5 เส้นในแต่ละข้าง ก้านใบยาว 1-3 มม. สีคล้ายลำต้น ช่อดอกออกตามซอกใบสั้นๆ มี 1-6 ช่อ ดอกย่อยแบบ cyathium เรียงอัดกันแน่นแบบช่อกระจุกซ้อน มี 20-50 ช่อ ใบประดับรูปแถบ แต่ละ cyathium ติดบนวงใบประดับรูปถ้วย สูงประมาณ 0.8 มม. มีต่อม สีชมพู ต่อมมีรยางค์เป็นแผ่นสั้นๆ แคบๆ ขนาด 0.2-0.3 มม. ดอกติดภายใน cyathium ไม่มีกลีบดอกและกลีบเลี้ยง ดอกเพศผู้อยู่ด้านข้าง มีหลายดอก เกสรเพศผู้ลดรูปเหลือ 1 อัน ก้านเกสรสั้นๆ ติดบนก้านดอก ดอกเพศเมีย 1 ดอก ติดด้านบน รังไข่มี 3 พู มีก้านสั้นๆ ก้านเกสร 3 อัน ยอดเกสรยาวประมาณ 0.3 มม. ปลายแยก 2 แฉกตื้นๆ ผลแบบแคปซูล มี 3 พู. มีขนสั้นนุ่ม แก่แล้วแตกเป็นซีก แต่ละซีก รูปรี เป็นเหลี่ยมเล็กน้อย สีน้ำตาลแดง ผิวเรียบ แต่ละซีกมี 1 เมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

การป้องกันกำจัด

วิธีกล

ควบคุมโดย ใช้แรงงานคนถอน การใช้จอบถากหรือพรวน เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยๆและควรทำในขณะที่วัชพืชไม่โตจนเกินไป

สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D  หรือสารกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้างและใบแคบ เช่น พาราควอท ไกลโฟเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

Scroll to Top
Skip to content