ตีนตุ๊กแก (Tridax procumbens L.)

ชื่อวิทยาศาตร์ : Tridax procumbens L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : coat buttons

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) :  ตีนตุ๊กแก

ประเภท/ชีพจักร : พืชล้มลุกทอดเลื้อย/ปีเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา

วัชพืชข้ามปี เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ มีรากแข็งและหยั่งดินลึก ลำต้นทอดนอนไปตามพื้นดิน ชูยอดและดอกขึ้น ลำต้นเป็นขน ข้อล่างที่ติดดินจะงอกรากและแตกยอดเป็นต้นใหม่ ใบเดี่ยวออกตรงกันเป็นคู่ๆ มีขนทั้งด้านหน้าใบและท้องใบ ก้านช่อดอกยาวประมาณ 30 ซม. เป็นขน ช่อดอกหนึ่งช่อมีดอกปนกันอยู่ 2 ชนิด ชนิดหนึ่งอยู่รอบนอก มีประมาณ 56 ดอก แต่ละดอกมีหนึ่งกลีบ กลีบดอกสีขาวอมเหลือง ปลายกลีบมีจัก 23 จัก อีกชนิดหนึ่งอยู่ตรงกลางช่อดอกเป็นกระจุก กลีบดอกเป็นกรวยสีเหลือง ออกดอกตลอดปี

การป้องกันกำจัด

วิธีกล

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้

สารกำจัดวัชพืช

ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

 

Scroll to Top
Skip to content