#ติดตามโรคและแมลงศัตรูอ้อย

📢#ติดตามโรคและแมลงศัตรูอ้อย
📌เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2567
📣 นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายกฤษณะ ต๊ะวัน นักวิทยาศาสตร์ 3 และนายเปรุต พลหาญ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามอาการผิดปกติของอ้อยในแปลงของเกษตรกรชาวไร่อ้อย เบื้องต้นตรวจพบแมลงศัตรูอ้อยเข้าทำลาย ได้แก่ แมลงดำหนามอ้อย เพลี้ยแป้งสีชมพู และพบอาการผิดปกติที่เกิดจากโรคพกกระบอง และโรคทางใบอื่นๆ
👨‍🏫โดยได้แนะนำแนวทางการป้องกันกำจัด และการติดตามเฝ้าระวังแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและร่วมแก้ไขปัญหาการระบาดอย่างใกล้ชิด
Scroll to Top
Skip to content