ติดตามและประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 2

📢📢ติดตามและประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 2
📌วันที่ 17 กรกฎาคม 2566📌
🔷กลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย โดยนายอภิชิต ผ่องฉวี นักวิทยาศาสตร์ และนายประทวน แสงจันทร์ พนักงานเกษตรพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการแจกพันธุ์อ้อยของกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแจกอ้อยพันธุ์ดีและความพึงพอใจต่อพันธุ์อ้อยที่ได้รับ
🎯โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับพันธุ์อ้อย การปลูกและบำรุงรักษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพันธุ์อ้อย ตลอดจนประเมินความพึงพอใจในการให้บริการแจกอ้อยพันธุ์ดีของเจ้าหน้าที่และความพึงพอใจต่อพันธุ์อ้อยของผู้รับบริการแจกพันธุ์อ้อยภายใต้งาน ขยายอ้อยพันธุ์ดีของศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Scroll to Top
Skip to content