ติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวอ้อย ณ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทยฯ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทยฯ สาขา 3 รวมผล โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม และโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล

วันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2567

ติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้และข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวอ้อย ณ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ โรงงานน้ำตาลเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น สาขา 3 รวมผล โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม และโรงงานไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล

นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ กล่ำทัพ นักวิทยาศาสตร์ นายศักดิ์ระวี ดิษฐ์ทอง นักวิทยาศาสตร์ นายกิจจาพัฒน์ ขำเดช นักวิทยาศาสตร์ เเละนายอภิชิต ผ่องฉวี นักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่สำรวจ ติดตามแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการปฏิบัติตามแนวทาง ปัญหาและอุปสรรค และลงพื้นที่สำรวจเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวอ้อยในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำข้อมูลแนวทางและวิธีแก้ไขอ้อยไฟไหม้ในพื้นที่ และจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวอ้อย สำหรับนำเสนอและเผยแพร่แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล และผู้เกี่ยวข้องไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

Scroll to Top
Skip to content