การติดตามการใช้งานเครื่องสางใบอ้อยแก้ปัญหาการเผาอ้อย

📌 เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2566 📌
📣 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย พร้อมด้วยนายปรีดา สาคุณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกติดตามการใช้งานเครื่องสางใบอ้อยและจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานเครื่องสางใบอ้อยของสมาชิกกลุ่มการเรียนรู้ฯ ที่ยืมเครื่องสางใบไปใช้งาน ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และอุตรดิตถ์
.
.
         

Scroll to Top
Skip to content