#ตรวจประเมินโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2567

📌เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567📌
🔷ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้นายชัยพร ขัดสงคราม หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา และกลุ่มส่งเสริมด้านอ้อย เป็นผู้แทน ศอภ.2 ร่วมตรวจประเมินโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2567 ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงงานน้ำตาลดีเด่น สายที่ 3 ประกอบด้วย โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จ.อุตรดิตถ์ โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จ.สุโขทัย และโรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
🎯โดยการคัดเลือกโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงงานน้ำตาลได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพ การผลิตสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล 1) รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น 1.1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 1.2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 2) รางวัลอ้อยรักษ์โลก
Scroll to Top
Skip to content