เจ้าหน้าที่ สอภ.2 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยแก่สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ

📌วันที่ 14 มิถุนายน 2567📌
📣สถานีทดลองและขยายพันธุ์อ้อยภาคที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อย แก่สมาชิกศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
1️⃣ การปรับตัวของชาวไร่อ้อยในการตัดอ้อยสด ลด PM 2.5
2️⃣ การใช้ปุ๋ยและการกำจัดวัชพืช
3️⃣ การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูอ้อย
4️⃣ การส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่ของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
🎯การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างบทบาทการดำเนินการพัฒนาเเบบมีส่วนร่วม เเละขยายผลไปสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยรายอื่น
🔻กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย การเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 ดำเนินการร่วมกับศูนย์ฯ ภาคที่ 1-4 และกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
Scroll to Top
Skip to content