เจ้าหน้าที่ ศอภ.2 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยแก่สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ

📢📢#จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อยแก่สมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ
📌วันที่ 14 มิถุนายน 2567📌
📣กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตอ้อย แก่สมาชิกศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อยกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
1️⃣ พันธุ์อ้อย สอน. ที่น่าสนใจ
2️⃣ โรคแส้ดำ และหนอนกอศัตรูอ้อยที่ควรระวังและป้องกันกำจัด
3️⃣ การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร
4️⃣ กิจกรรมการคัดเลือกพันธุ์อ้อยแบบเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีส่วนร่วม และเยี่ยมชมแปลงสาธิตฯ ของสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่นำพันธุ์อ้อยของ สอน. ไปปลูกทดสอบ
🎯การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเกษตรกรชาวไร่อ้อยอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างบทบาทการดำเนินการพัฒนาเเบบมีส่วนร่วม เเละขยายผลไปสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยรายอื่น
🔻กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย การเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity) กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และกลุ่มการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาด้านอ้อย ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 ดำเนินการร่วมกับศูนย์ฯ ภาคที่ 1-4 และกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

Scroll to Top
Skip to content