ขอรับแมลงหางหนีบ เพื่อปล่อยในไร่ของตนเอง/เพาะเลี้ยงขยายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

ประกาศ‼️
📣📣เกษตรกรชาวไร่อ้อย และผู้เกี่ยวข้อง สามารถขอรับแมลงหางหนีบ เพื่อปล่อยในไร่ของตนเอง/เพาะเลี้ยงขยายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สำหรับควบคุมประชากรหนอนกออ้อย…ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
Scroll to Top
Skip to content