การประชุมเพื่อตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบคุณภาพน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว ตามวิธีมาตรฐาน ICUMSA ฉบับปี 2022

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2566
นายจารุคงจันทร์ ผอ.ศอภ.2 ส่วนการให้ความเห็นขนิษฐา ขันทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและต่อเนื่อง
อุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 จัดการประชุมระบบสารสนเทศความ ใช้ได้ของวิธีทดสอบคุณภาพน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาว
ตามวิธีมาตรฐาน ICUMSA รุ่นปี 2022 ตรวจสอบเจ้าหน้าที่กสต.ศอภ.1-4 ตรวจสอบ
ณ ศูนย์วิจัยส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร

 

Scroll to Top
Skip to content