การประชุมชี้แจงการเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล ประจำปีการผลิต 2566/2567 ครั้งที่ 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
นายจารุ คงจันทร์ ผอ.ศอภ.2 มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ขันทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศอภ.2 จัดการประชุมชี้แจงการเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล ประจำปีการผลิต 2566/2567 ครั้งที่ 1 ณ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 3 จังหวัดสิงห์บุรี

Scroll to Top
Skip to content