การประชุมชี้แจงการเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล ประจำปีการผลิต 2566/2567 ครั้งที่ 3

วันที่ 13 ธันวาคม 2566
นายจารุคงความดี ผอ.ศอภ.2 ระบบควบคุมการสอบสวนการสอบสวนตัวอย่างน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อต่อการดำเนินการ
ประจำปีการผลิต 2566/2567 ครั้งที่ 3
ณ เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1 จังหวัดอุตรดิตถ์

Scroll to Top
Skip to content