การประชุมชี้แจงการเก็บตัวอย่างน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล ประจำปีการผลิต 2566/2567 ครั้งที่ 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
นายจารุคงความดี ผอ.ศอภ.2 การควบคุมการประชุมให้นักข่าวสอบสวนตัวอย่างน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประจำปีการผลิต 2566/2567 ครั้งที่ 2
ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย รายการ 2 จังหวัดกำแพงเพชร

Scroll to Top
Skip to content