การติดตามสถานการณ์อ้อยเข้าหีบในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

📌วันที่ 7 มีนาคม 2566
📣 นายจารุ คงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 2 มอบหมายให้ นายเอกสิทธิ์ เสธา นักวิทยาศาสตร์ 5 พร้อมด้วยนางสาวฐิติมา คำหอม
นักวิทยาศาสตร์ ติดตามสถานการณ์อ้อยเข้าหีบ ปริมาณอ้อยไฟไหม้ มาตราการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ตลอดจนปริมาณอ้อยคงเหลือและกำหนดวันปิดหีบของ
โรงงานน้ำตาลนครเพชร และโรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร เพื่อติดตามสถานการณ์อ้อย แนวทางควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ปริมาณอ้อยคงเหลือ การบริหารจัดการอ้อยไม่ให้มีอ้อยตกค้างและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมถึงการสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อประชาชนของโรงงานในพื้นที่รับผิดชอบ
Scroll to Top
Skip to content