กะเม็ง (Eclipta prostrata L.)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eclipta prostrata L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : eclipta, false daisy, white heads

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : กะเม็ง  ดอกตุ้มหูขาว

ประเภท/ชีพจักร : ไม้ล้มลุก/ปีเดียว/หลายปี

ลักษณะทางชีววิทยา          

วัชพืชประเภทใบกว้าง เป็นพืชล้มลุกอายุปีเดียวหรือหลายปี ลำต้นตั้งตรง อาจสูงได้ถึง 60 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านสาขา ลำต้นออกสีน้ำตาลแดง รากยึดดินและมีรากแตกตามข้อล่างๆ หรือตามข้อของกิ่งที่ติดดิน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ ไม่มีก้านใบ ใบรูปไข่หรือรูปไข่หรือรูปไข่ยาว ปลายใบแหลม ฐานใบเรียวสอบ ขอบใบหยักเป็นฟันห่างๆ ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่น ออกเป็นช่อเดี่ยวที่ยอด หรือ 13 ช่อตามง่ามใบ ดอกวงนอกรูปลิ้น เป็นดอกเพศเมีย กลีบดอกสีขาว ดอกวงในขนาดเล็กและเป็นดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 4 กลีบ สีขาว ออกดอกตลอดปี ผลเป็นผลเดี่ยวแก่แห้ง ไม่แตก สีดำ มีผิวขรุขระ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

การป้องกันกำจัด

วิธีกล

ควบคุมโดย ใช้แรงงานคนถอน การใช้จอบถากหรือพรวน เหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยๆและควรทำในขณะที่วัชพืชไม่โตจนเกินไป

สารกำจัดวัชพืช

สารกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D  หรือสารกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้างและใบแคบ เช่น พาราควอท ไกลโฟเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

Scroll to Top
Skip to content