กะทกรก (Passiflora foetida L.)

กะทกรก (Passiflora foetida L.)

ชื่อวิทยาศาตร์ : Passiflora foetida L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : red fruit passion flower

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : กะทกรก หญ้าครกช้าง เถาสิงโต ตำลึงฝรั่ง

ประเภท/ชีพจักร : ไม้เถา ล้มลุก/ข้ามปี

ลักษณะทางชีววิทยา

วัชพืชข้ามปี วัชพืชใบกว้าง อายุปีเดียวหรืออยู่ข้ามปี ไม้เถาล้มลุก ลำต้นมีริ้วและขนสั้นนุ่มกระจาย มีขนต่อมยาวตามหูใบ ก้านใบ และแผ่นใบ หูใบเป็นชายครุย แฉกลึก ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่กว้างหรือแกมรูปขอบขนาน ยาว 313 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ หรือแฉกลึก มีต่อมน้ำต้อยใกล้ขอบใบกระจาย ก้านใบยาว 26 ซม. ไม่มีต่อม ช่อดอกลดรูปเหมือนออกเดี่ยวๆ ตรงข้ามมือเกาะ ใบประดับมี 3 ใบ เป็นใบประกอบ 24 ใบ คล้ายเส้นด้าย มีต่อมที่ปลาย ดอกสีขาวหรืออมม่วง เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 23 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีจำนวนอย่างละ 5 กลีบ ลักษณะคล้ายกัน กลีบเลี้ยงรูปรี ยาวประมาณ 1.5 ซม. มีเขาสีเขียวอ่อน ขอบกลีบบาง กลีบดอกรูปยาวเท่าๆ กลีบเลี้ยง กระบังเรียง 35 วง เป็นเส้น 2 วงนอกยาวประมาณ 1 ซม. 3 วงในยาว 0.10.3 ซม. ขอบใน (operculum) บาง สูงประมาณ 0.1 ซม.

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้

สารกำจัดวัชพืช

ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

 

 

Scroll to Top
Skip to content