กสต.ให้การต้อนรับในการเข้าสังเกตการณ์ การวัด วิเคราะห์ เพื่อทดสอบเส้นใยอ้อย (% Fiber)

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2566
กลุ่มส่งเสริมด้านน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้การต้อนรับ นางสาวนิตยา สุดศิริ นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ และนางสาวฐิติพรรณ ชัยเพชร นักมาตรวิทยาชำนาญการ
เจ้าหน้าที่จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายรุ่งรดิส สืบเรือง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ (กอต.สอน.) ในการเข้าสังเกตการณ์ การวัด วิเคราะห์
เพื่อทดสอบเส้นใยอ้อย (% Fiber) ของห้องปฏิบัติการ กสต.ศอภ.2

Scroll to Top
Skip to content