กระต่ายจาม (Scoparia dulcis L.)

ชื่อวิทยาศาตร์ : Scoparia dulcis L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : licorice weed

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) :  กระต่ายจาม กรดน้ำ กัญชาป่า ผักปีกแมลงวัน

ประเภท/ชีพจักร : พืชล้มลุก/ปีเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา

วัชพืชปีเดียวและวัชพืชข้ามปี วัชพืชใบกว้าง อายุปีเดียว เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ ลำต้นแข็งต้นสูงประมาณ 3040 ซม. ใบเดี่ยว ขอบใบจัก ออกตามข้อๆละ 3 ใบแต่บางข้อมีเพียง 2 ใบ ดอกเดี่ยวสีขาวบานตอนเช้า ร่วงเร็ว ออกดอกตามซอกระหว่างก้านใบกับลำต้น ติดผลง่าย ผลหนึ่งๆมีเมล็ดมาก เมล็ดสีน้ำตาลและมีขนาดเล็กเท่าเมล็ดทรายอย่างละเอียด ออกดอกตลอดปี พบตามที่ดอนทั่วไป ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

การป้องกันกำจัด

วิธีกล

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้

สารกำจัดวัชพืช

ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

 

Scroll to Top
Skip to content