กกทราย(Cyperus iria L.)

 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyperus iria L.

ชื่ออังกฤษ (สามัญ) : rice flatsedge

ชื่อภาษาไทย (สามัญ) : กกทราย, กกหัวแดง

ประเภท/ชีพจักร : กก/ฤดูเดียว

ลักษณะทางชีววิทยา          

วัชพืชปีเดียว วัชพืชประเภทกก อายุสั้นฤดูเดียว ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าสั้นๆ ลำต้นเหนือดินแตกเป็นกอ ประกอบด้วยใบและลำต้นที่สร้างช่อดอก สูง 2060 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมไม่มีข้อปล้อง ใบ ออกจากโคน เรียวยาว แคบ ดอกออกเป็นช่อ ช่อดอกแตกแขนงจากจุดเดียวกัน 38 แขนง ดอกย่อยอัดกันแน่นบนก้านช่อดอกย่อยเป็น 2 แถว ประกอบด้วยดอกจำนวน 624 ดอก ออกดอกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

การป้องกันกำจัด

เขตกรรม

ควบคุมโดยวิธีกล การถอนออก หรือไถกลบ

สารกำจัดวัชพืช

ก่อนวัชพืชงอก เช่น เพรททิลาคลอร์, บิวทาคลอร์

หลังวัชพืชงอก เช่น เมทซัลฟูรอน-เมทธิล+คลอริมูรอน-เอทธิล, 2,4-D, บีสไพริแบก-โซเดียม, โพรพานิล, ไพราโซซัลฟูรอน-เอทธิล เป็นต้น ซึ่งอัตราการใช้และระยะเวลาการใช้จำเป็นต้องศึกษาฉลากกำกับสารกำจัดวัชพืชให้ดีก่อนใช้

Scroll to Top
Skip to content